اصول امنیت شبکه های کامپیوتری: کاربردها و استانداردها

امنیت شبکه های کامپیوتری

مقدمه کتاب اصول امنیت شبکه های کامپیوتری: کاربردها و استانداردها

در این عصر اتصال الکترونیکی جهان، عصر ویروسها و هَکرها، عصر استراق سمع الکترونیک و عصر فریب الکترونیک، واقعاً زمانی قابل تصور نیست که در آن امنیت مطرح نباشد.

دو رَوَند متفاوت گرد هم آمده‌اند تا موضوع این کتاب را از اهمیت حیاتی برخوردار سازند .
اوّل، رشد انفجارآمیز سیستم های کامپیوتری و اتصال آنها از طریق شبکه ها، وابستگی سازمان ها و افراد به اطلاعات ذخیره شده و مبادله شده با استفاده از این سیستم ها را افزایش داده است. این امر بنوبه‌ی خود هوشیاری کاربران نسبت به لزوم محافظت دیتا و منابع اطلاعاتی از افشا، تضمین موثق بودن داده ها و پیام ها، و محافظت سیستم ها از حملات
مبتنی بر شبکه را ارتقاء بخشیده است.

دوّم، مقوله های مرتبط با رمزنگاری و امنیت شبکه کمال بیشتری یافته و منجر به ایجاد کاربردهای عملی‌تر وآماده‌تری برای اعمال امنیت شبکه شده‌اند.

نویسنده

ویلیام استالینگز

این کتاب ترجمه فارسی از ویرایش سوم نسخه‌ی انگلیسی کتاب، منتشر شده در سال 2007 می‌باشد.

این محصول شامل کتاب‌های زیل می‌باشد:

  • ترجمه فارسی ویرایش سوم کتاب اصول امنیت شبکه های کامپیوتری: کاربردها و استانداردها
  • ویرایش چهارم از کتاب اصول امنیت شبکه های کامپیوتری: کاربردها و استانداردها (نسخه انگلیسی)