ترجمه فارسی کتاب Let’s get moving

دانلود کتاب الکترونیک Let’s get moving

کتاب بیا حرکت کنیم: یک چشم انداز مشترک برای افزایش فعالیت فیزیکی و کاهش سبک زندگی کم تحرک

تاکنون هرگز کانادا تمرکز ویژه ای بر فعالیت بدنی و ارتباط آن با ورزش، تفریح و بهداشت جسمانی، و همچنین سایر زمینه های مربوط به سیاست نداشته است. علاوه بر این، این سند همچنین به مسئله حیاتی زندگی کم تحرک اشاره دارد. این یک راه حل جدید و جمعی است که کشور را به سوی شیوه های افزایش فعالیت بدنی و کاهش زندگی نامتناسب در کانادا هدایت می کند. و یک سند سیاست ملی است که در نظر دارد کشور را به حرکت درآورد.

دیدگاه مشترک: کانادایی که همه شهروندان آن بیشتر حرکت کرده و کمتر می‌نشینند.

چشم انداز مشترک اذعان می کند که جنبش های زیادی که با دغدغه سلامتی وجود دارد. جنبش های گوناگون می توانند به رفاه جسمی، عاطفی و فرهنگی کمک کنند.

این چشم انداز مشترک در پاسخ به درخواست برای یک چارچوب کانادایی در فعالیت های بدنی توسط دولت های فدرال، استانی و ارضی ایجاد شده است. این اطلاعات از بسیاری از سازمان ها و رهبران الهام گرفته شده است تا به بهبود شرایط و رسیدگی به بسیاری از عوامل مرتبط با فعالیت بدنی و کاهش زندگی کم تحرک در کانادا کمک کند.

سرفصل های کتاب بیا حرکت کنیم

 • خلاصه
 • مقدمه
 • تقدیر / روش شناسی
 • قسمت اول: زمینه
 • فعالیت فیزیکی و زندگی کم تحرک در کانادا
 • قسمت دوم: بنیاد
 • فعالیت فیزیکی برای همه
 • بخش سوم: فرصت ها
 • استانداردهای فرهنگی
 • فضاها و مکانها
 • مشارکت عمومی
 • مشارکت
 • رهبری و یادگیری
 • پیشرفت
 • قسمت چهارم: راه پیش رو
 • حرکت به جلو با هم
 • منابع

جزییات بیشتر

 • نام کتاب‌ (انگلیسی): Let’s Get Moving: Canada Releases A Common Vision
 • نام کتاب (فارسی): بیا حرکت کنیم: چشم اندازی مشترک برای افزایش فعالیت بدنی و کاهش زندگی کم تحرک در کانادا
 • نویسنده: سازمان بهداشت عمومی کانادا
 • تاریخ انتشار: 2018
 • مترجم: احسان عطایی
 • تعداد صقحات: 48

بسته‌ی دانلود این محصول شامل فایل PDF نسخه‌ی اصلی (انگلیسی) کتاب بیا حرکت کنیم به همراه فایل ورد ترجمه فارسی آن می‌باشد که قابل ویرایش خواهد بود.