مقاله بکارگیری نیروگاه برق- آبی کوچک بر روی خطوط انتقال آب با مطالعه موردی خطوط انتقال آب بجنورد، زاهدان وبیرجند

چکیده مقاله:

در این مقاله ابتدا به بررسی تاریخچه به کارگیری نیروگاههای برق-آبی کوچک در جهان و در سطح ایران ،با توجه ویژه به استفاده از نیروگاههای مذکور درخطوط انتقال آب پرداخته شده و سپس با توجه به توپوگرافی و ویژگیهای خطوط انتقال مورد بررسی ، انرژی در دسترس برای سه خط انتقال آب مورد ارزیابی قرار گرفته است . پس از آن با توجه به انرژی در دسترس، هزینه های سرمایه گذاری اولیه و در آمد کل نیروگاه برق-ابی در طول دوره بهره برداری، نسبت سود به هزینه وسایر محاسبات اقتصادی مورد توجه و هزینه های تولید انرژی یکسان از سایر منابع با انرژی تولید شدهاز نیروگاه برق-آبی کوچک مقایسه شده است.در انتها با توجه به مزایای زیست محیطی بکارگیری این نیروگاهها در خطوط انتقال آب،مسایل مربوط به نحوه استفاده از برق تولیدی و راهکارهای لازم جهت استفاده بهینه از انرژی در دسترس در خطوط انتقال آب ارایه و جایگزینی شیرهای فشار شکن(کنترل دبی) مورد استفاده در خطوط انتقال آب با نیروگاههای برق-آبی کوچک به عنوان یک راهکار اساسی جهت صرفه جویی و بازیافت انرژی در طراحی و اجرای خطوط انتقال آب پیشنهادگردیده است.

کلیدواژه‌ها:

خطوط انتقال آب، نیروگاه برق-آبی کوچک،انرژی در دسترس،انرژی تجدیدپذیر

 

سرفصل مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • خط انتقال آب از سد شیرین دره به بجنورد
 • خط انتقال آب از چاه نیمه شماره 3 به شهر زاهدان
 • خط انتقال آب از دشت مختاران به شهر بیرجند
 • انرژی قابل دسترس
 • ارزیابی اقتصادی
 • هزینه های انرژی جایگزین
 • منافع زیست محیطی
 • نتیجه گیری
 • مراجع

ویژگی‌های مقاله

 • دارای صفحات عنوان، چکیده، مقدمه، نتیجه و منابع و مواخذ
 • 9 صفحه A4
 • رعایت اصول نگارشی و تحقیقی
 • ارائه فایل  پی دی اف
 • سال انتشار: ۱۳۸۸
 • محل انتشار: سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری